Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on CatMarina Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 06.03.2020. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt tietojen käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

CatMarina Oy, Tarmontie 5, 15860 Hollola
Y-tunnus 0777622-3
Puh. 020 7669 660
Fax 020 7669 669
Gsm. 0400 698 525
Sähköposti: info@catmarina.fi
Verkkosivut: www.catmarina-kiinteistot.fi ja www.catmarina.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Markkinointiassistentti Maarit Nováky, 020 7669 660, 0400 698 525, info@catmarina.fi

Yrityksessä ei ole nimetty erikseen tietosuojavastaavaa.

3. Rekisterin nimi

CatMarina Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten:

 • Asiakas- ja sopimussuhteen hoitaminen ja ylläpito, yhteistyösopimukset
 • Tilattujen tuotteiden ja palvelujen tuottaminen, myynti, laskuttaminen sekä tuotteiden ja palveluiden markkinointi sekä palvelujen kehittäminen
 • Uutiskirjeet, tiedotteet ja tapahtumakutsut
 • Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen
 • Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin mahdollisesti tallennettavia tietoja ovat:

 • Yrityksen ja/tai henkilön etu- ja sukunimi, asema ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Asiakaspalautetiedot
 • Verkkopalvelustamme ja sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot tai asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tiedot tallentuvat rekisteriin käyttäjän jättäessä itse tiedot käyttäessään verkkopalveluamme www.catmarina-kiinteistot.fi ja www.catmarina.fi

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

CatMarina Oy voi toimittaa henkilötietoja voimassaolevan lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19 § mukaisesti.
Mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin.

Voidaksemme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, saatamme luovuttaa henkilötietoja verkostoomme kuuluville yhtiöille, alihankkijoille ja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietoja ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Kumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä toimita tietoja kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi alihankkijamme toimesta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisterejä käytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannata kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tietojen säilyttäminen

Asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde tai yhteistyökumppanuus on aktiivinen. Rekisterin tiedot tarkistetaan 3 vuoden välein ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan asianmukaisesti.

10. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle tai päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Sivustomme käyttävät Google Analytics -ohjelmistoa kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä, voidaksemme parantaa verkkopalveluidemme laatua. Ohjelmistot tallentavat käyttäytymistietoa kävijästä, esimerkiksi siitä, millä sivulla käyttäjä vierailee ja miten käyttäjä liikkuu sivustolla.

Kävijällä on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Poistamme, oikaisemme tai täydennämme käsittelyn kannalta virheelliset tai tarpeettomat tiedot oma-aloitteisesti, tai henkilön niin pyytäessä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).